Advies

Binnen Soil-ID werken specialisten op het terrein van de praktische en van de theoretische geotechniek nauw samen met uitvoerders die in de praktijk gepokt en gemazeld zijn. Natuurlijk begint elk project met een grondige theoretische aanpak: welke kansen zijn te benutten, welke mogelijke problemen te verwachten?

In de praktijk blijkt steeds weer dat theoretische kennis zonder praktijkervaring tot inschattingsfouten zal leiden, maar praktijkervaring zonder theoretische onderbouwing kan ronduit gevaarlijk uitpakken. Onze adviezen zijn daarom gebaseerd op praktische mogelijkheden en theoretische onderbouwing. Daarmee kunnen we geld en tijd besparen, mits we tijdig worden ingeschakeld. Omdat een gedegen bodemonderzoek voor elk project een voorwaarde is, loont het de moeite om ons in dat stadium al bij het project te betrekken. We zetten desgewenst het onderzoek op, begeleiden dat en interpreteren de resultaten. Op basis daarvan kunnen we concrete voorstellen doen. We denken mee over alle aspecten van het graven van een kuip; onnodig tijdverlies of niet strikt noodzakelijke kosten worden vermeden. Op basis van de geologische kaart van Nederland kunnen we vaak vooraf goed bepalen of de grond al dan niet geschikt is voor bodemafsluiters van waterglas. De kans dat onze adviezen niet tot het gewenste resultaat zullen leiden, is daarom zeer klein.

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl