De methode

kelderbouw-onder-bestaand-woningHet waterglas wordt op de bouwplaats gemengd met water en een speciale (door Soil-ID zelf ontwikkelde) harder. De precieze onderlinge verhouding van de stoffen wordt gestuurd vanuit de injectiecabine die tevens de dosering regelt en bijhoudt. Waterglas en harder worden met injectielansen in de bodem gebracht tot op de door de constructeur vooraf bepaalde diepte. De poriën tussen de zandkorrels worden opgevuld met het waterglasmengsel, met verdichting en verharding als gevolg. De injecties worden op maaiveldniveau uitgevoerd. Er hoeft geen grond te worden ontgraven en gebouwen hoeven niet te worden ontruimd. Het injectielichaam, met een doorsnede van ongeveer 1 meter, hardt in ongeveer een week uit. Daarna kan de grond worden afgegraven. Eventueel nog uitstekende delen van de verharding worden met de boorhamer verwijderd.

Het effect van deze injecties is zeer duurzaam: minimaal 50 jaar.

 

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl