Geotechnisch onderzoek

Bouwkundige bodeminjecties met waterglas zijn alleen effectief mits ze worden toegepast in een aardlaag die bestaat uit zand of heel fijnkorrelig grind. Bodemonderzoek zal daarom moeten uitwijzen of aan die voorwaarde wordt voldaan en zo ja op welke diepte de geschikte grondslagen zich bevinden. Zijn er recente onderzoeksresultaten van de bodem beschikbaar die aan onze normen voldoen, dan kan op basis daarvan een injectieplan worden opgesteld. In alle andere gevallen zullen eerst bodemmonsters moeten worden genomen. Die worden door een gespecialiseerd laboratorium onderzocht en eventueel in zeefkrommes uitgedrukt.

Het aantal te nemen grondmonsters zal mede worden bepaald op grond van de omvang van de kuip of de verwachtingen ten aanzien van de geologische samenstelling van de bodem ter plaatse. Soil-ID heeft vaste afspraken met contractpartners die deze onderzoeken tegen een scherp concurrerend tarief kunnen uitvoeren en die vertrouwd zijn met ons eisenpakket.

Geïnteresseerd in een onderzoekofferte?
Gebruik het responseformulier voor een constructief voorstel.

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl