Langerei Brugge

Brugge is wereldvermaard vanwege het historische stedenschoon en dat moet uiteraard in stand worden gehouden. Bouwkundige ingrepen mogen geen gevaar opleveren voor de monumentale omgeving.

In het centrum van de stad stroomt de Langerei en aan de straat met dezelfde naam was lange tijd op nummer 7 het Kadaster gevestigd in een complex dat doorloopt tot aan de Sint-Gilleskerkstraat.
Het kadaster was echter al geruime tijd vertrokken en de burelen bleven leeg achter. Na jarenlange leegstand heeft het toonaangevende architectenbureau Poponcini & Lootens Architects een plan ontworpen voor herontwikkeling van het complex tot woningen. In totaal worden er 27 luxe appartementen gerealiseerd, fraai gegroepeerd rond een stedelijke binnentuin.
Onder die binnentuin is een parkeergarage gebouwd met een capaciteit van 28 auto’s.

De bouw daarvan was een precair project, vanwege gebrek aan manoeuvreerruimte en de hoge gebouwdichtheid in de naaste omgeving. Het is gelukt zonder de monumentale omgeving schade te berokkenen.

Het aandeel van Soil-ID in dit proces: het realiseren van een waterkerende laag onder de bouwkuip. Op een diepte van circa 12 meter onder maaiveld hebben we een waterkerende laag waterglas aangebracht. De slangen zijn vanwege de kwetsbare omgeving stuk voor stuk trillingsvrij geboord.

In totaal hebben we een waterkerende laag waterglas van in totaal circa 700 m2 aangebracht in opdracht van de bouwkundige aannemer Himpe NV uit Zedelgem.

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl