Milieu

Waterglas is, de naam zegt het, een transparante vloeistof. De chemische naam is natriumsilicaat, de formule Na2SiO3. Als het met water wordt vermengd heet het resultaat Na2SiO3H2O.

De waterglas-harderoplossing die Soil-ID met water in de grond injecteert, levert geen milieubezwaren op.

Het gebruik van de waterglasmix staat een schone grondverklaring niet in de weg. De waterglas-harderoplossing van Soil-ID is indertijd als eerste getest door onderzoekinstelling Intron en goedgekeurd volgens de normen van het Besluit Bodemkwaliteit.

In 1995 is de LCA Waterglasinjectie 415013 van Soil-ID onderzocht in een Cradle-to-Grave Levenscyclus Analyse Waterglasinjectie door Search Consultancy BV in Rotterdam.

Dit rapport is voor geïnteresseerden op aanvraag beschikbaar.

Op basis van deze rapportage LCA Waterglasgebonden grond (juli- september 2015) concludeert het Ivam (Amsterdam) dat: “De methodologie, dataverzameling en rapportage voldoen aan de eisen van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW—werken van november 2014, met onderliggende  normen ISO 14040/44, ISO 21930 en EN 15804.

Daarmee kunnen de resultaten worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase.”

Eveneens beschikbaar voor geïnteresseerden: het MRPI Certificaat (milieu relevante product informatie) dat door Eco platform EPD werd verstrekt op 03-11/2015.

Op grond van deze milieuonderzoeken zijn onze waterglasinjecties zelfs toegestaan in kwetsbare natuur- en zelfs waterwingebieden.

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl