Nieuwe bestemming Ooglijdersgasthuis in Utrecht

In 1894 gebouwd voor ‘minvermogende’ ooglijders in Utrecht, het Ooglijdersgasthuis.
Het (rijks)monumentale pand wordt schitterend verbouwd tot appartementencomplex met aansluitend een nieuwbouwgedeelte van grondgebonden woningen en appartementen. Deze keer niet voor minvermogende, maar juist voor vermogende bewoners. Het wordt groots!
Het rijksmonument zelf wordt verbouwd tot 34 luxeappartementen Op het binnenterrein wordt de voormalige polikliniek verbouwd tot 4 woningen. Naast de bestaande bebouwing wordt er een parkeergarage gebouwd, verrijst er een appartementengebouw met 4 woningen en ook nog 11 royale stadsvilla’s op het terrein dat wordt begrensd door de Cornelis Evertsenstraat, de F.C. Donderstraat en Bleyenburgstraat.
Soil-ID-aandeel in dit project: de uitvoering van 1600m2 waterkerende bodeminjecties onder de parkeergarage en overige nieuwbouw van het project.

 

Voordat de horizontale injectieopdracht aan Soil-ID werd verstrekt is er lang nagedacht over de te volgen strategie ten aanzien van de bouwkuip, met name wat betreft het grondwaterprobleem.
Er kon worden gekozen voor onderwaterbeton, retourbemaling of voor horizontale bodeminjectie.
Van elk systeem werden vooraf de daaraan klevende risico’s en problemen in kaart gebracht. Voor wat betreft de horizontale bodeminjecties werden met name complicaties verwacht met het lekwatersysteem dat na de injectie wordt aangebracht om de bouwkuip leeg te pompen en het grondwaterpeil tijdens de bouwperiode van de kelder stabiel te houden.
Hoewel het lekwatersysteem slechts een fractie van de totale bouwsom uitmaakt, kan het een bron van discussies achteraf worden.
Soil-ID heeft aangegeven het risico van het lekwatersysteem voor eigen rekening durven te nemen. Samen met onze opdrachtgever Gebroeders de Koning uit Papendrecht, waaronder de volledige verantwoordelijkheid van de bouwkuip valt, is gekozen voor de horizontale bodeminjecties waarbij het lekwatersysteem voor rekening en risico van Soil-ID is uitgevoerd.

Met een lekdebiet van niet meer dan 1,1 m3 per uur is het project tot grote tevredenheid van alle partijen verlopen.
Na het ontgraven van de bouwkuip is het oorspronkelijke lekwatersyteem in de vorm van een zwaartekrachtbemaling vervangen door drains.
In plaats van bemalingspompen wordt het grondwater nu op peil gehouden door middel van enkele pompputten die zijn aangesloten op de ingegraven drains. Deze besparing werd mogelijk omdat tussen de injectielaag en het ontgraven maaiveld geen afsluitende stoorlagen werden aangetroffen.

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl