Soil-ID Liftputten

Liftput of roltrapput: compleet opgeleverd

Speciale Soil-ID service

Bestaande gebouwen krijgen steeds vaker een herbestemming. Na een ingrijpende verbouwing gaan ze dan een nieuwe toekomst tegemoet. Het komt daarbij geregeld voor dat er nieuwe liften of roltrappen moeten worden ingebouwd om de nieuwe functie te kunnen vervullen. Liften en roltrappen hebben een put in de vloer nodig om technische installaties in te kunnen bouwen. Als de vloer waarin die put moet worden gerealiseerd onder het grondwaterpeil ligt, dan zijn er speciale voorzieningen noodzakelijk om overstroming door grondwater te voorkomen. Wordt de liftput in een kelder gerealiseerd, of in een gebouw waarvan de begane grondvloer onder het grondwaterpeil ligt? Elk project vraagt een eigen aanpak en oplossing. De lift- of roltrapput is een relatief klein onderdeel van een groot verbouwingsplan, maar het is wel een cruciaal onderdeel. Eén fout in de uitvoering en de gevolgen zijn groot. Daarom heeft Soil-ID methoden ontwikkeld deze deelprojecten als onderaannemer compleet uit te voeren. Inclusief betonwerk en eventuele heiwerkzaamheden. Dat betekent: duidelijkheid inzake verantwoordelijkheden, minder kans op miscommunicatie. Vanaf het eerste injectiemoment tot en met de oplevering van de betonconstructie heeft de opdrachtgever te maken met één partij en één contactpersoon. De afspraken inzake planning, verantwoordelijkheden en financiële aspecten liggen vast. Geen vrijblijvendheid en onzekerheid, maar optimale duidelijkheid in alle opzichten. In de praktijk blijkt dat deze aanpak werkt en voor alle partijen voordelen biedt.

Procedure/Voorbeeld liftput

roltrapput den haag 3 juni 20165779Een recent voorbeeld. Een bestaand winkelcentrum in Den Haag krijgt in de zomer van 2016 een nieuwe roltrappenput van 20 m2. Die put moet worden gerealiseerd in een keldervloer die 5 meter onder grondwaterniveau ligt. Bam is hoofdaannemer van het project, Achmea de opdrachtgever.
Soil-ID heeft vanaf de planfase meegedacht en een solide oplossing ontwikkeld voor de bouw van deze betonbak. Aandachtspunten: de winkels en andere bedrijven die in de kelder zijn gevestigd moeten worden ontzien en in verband met de hoge grondwaterstand moet de bouwtijd tot een minimum worden beperkt.
Voor de beheersing van het water is gekozen voor waterremmende waterglasinjecties, gecombineerd met een gecontroleerde verlaging van het grondwater omdat het onttrekkingsdebiet binnen strakke normen moest blijven in deze volgebouwde omgeving.

Soil id Nes A'dam OndergrondsDaarom werd als extra beheersingsmaatregel rondom de toekomstige roltrapput een tijdelijke ommuring geplaatst. Als buffer voor eventuele calamiteiten.
Om de risico’s verder tot een minimum te beperken heeft Soil-ID besloten om na het slopen van de 80 cm dikke vloerplaat continu door te werken. Permanente controle, gecombineerd met een snellere uitvoering.
We zijn er in geslaagd deze roltrapput na een bouwperiode van niet meer dan 2 weken op te leveren!

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl