Soll-ID en het Stenen Beker tijdperk

Iedere Nederlander weet dat Flevoland is veroverd op de toenmalige Zuiderzee, maar veel minder bekend is dat Flevoland duizenden jaren voor onze jaartelling al werd bewoond en dat er toen van een zee nog geen sprake was. In de polder wordt in 21e eeuw een nieuwe snelweg aangelegd, de N 23, die uiteindelijk de steden Hoorn en Kampen met elkaar gaat verbinden.

 

Het tracé van de nieuwe web loopt langs Swifterbant, een plek waarvan archeologen vermoeden dat er veel historische bodemschatten meters diep onder zand en leem verborgen zullen zijn. Voordat de wegenbouwers hun gang mogen gaan wordt er daarom een terrein van 7000 m2 afgebakend met damwandplanken.

Soil-ID krijgt de opdracht het terrein van een bodemafsluiter te voorzien, in een tijdsbestek van ten hoogste vier weken. De slangen mogen niet met een damwand worden ingebracht, om de bodemvondsten te beschermen. Daarom kiezen we voor de methode met een I-profiel en stuk voor stuk drukken. Zelfs het draineren van de grond is afwijkend: een open bemaling met geperforeerde zuigbuizen. Allemaal maatregelen om de verwachtte bodemschatten te ontzien.

We krijgen deze opdracht omdat niemand anders in staat is dit project binnen de gestelde tijd en normen uit te voeren. Door te werken in 2-ploegendiensten en in de weekeinden en tijdens feestdagen door te gaan, lukt het.

De kuip wordt daarna door de archeologen heel voorzichtig beetje bij beetje afgegraven. Ze leggen tienduizenden voorwerpen bloot uit het stenen beker tijdperk. Er wordt zelfs een skelet gevonden van ongeveer 7000 jaar geleden, het oudste blijk van menselijke bewoning van ons land.

Het is allemaal niet voor niets geweest.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl