Stabiliserende injecties

Stabiliserende waterglasinjectie (permeation grouting) kent een breed toepassingsgebied. Met behulp van deze techniek is het mogelijk funderingen te stabiliseren (zie ook funderingsherstel), of bouwkuipen te graven naast of zelfs onder op staal gebouwde bestaande belendingen.

Stabiliserende waterglasinjecties zijn met name geschikt voor duurzame toepassingen: de injecties kunnen een mogelijke verzakking voorkomen, het draagvermogen van de bodem zodanig versterken dat een gebouw kan worden uitgereid of verhoogd of een onbalans in de bodem opheffen (geroerde grond, voormalige beekbeddingen). De bouw mogelijk maken van prefab of gemetselde kelders onder of pal tegen een bestaande bebouwing aan, is een echte specialiteit. Permeation grouting kan ook preventief worden ingezet. Bijvoorbeeld om een verwachte verzakking door oorzaken van buiten (zwaar verkeer bijvoorbeeld) te voorkomen. Overal waar de bodem meer, zwaarder wordt belast is de stabiliserende waterglasinjectie een duurzame bodemversterker die tientallen jaren stand houdt. Minimaal 50 jaar. Bodemafsluiters zijn voor het tijdelijke effect. Het waterglas lost in de bodem onder de gebouwde constructie langzaam maar zeker op, wordt één met de grond. Stabiliserende grondinjecties zijn juist uitermate duurzaam. Beide technieken zijn veilig voor het milieu.

Zie referenties voor gerealiseerde projecten met waterglasinjecties.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl