TATA steel IJmuiden

Voor het meer produceren van meer soorten hogesterkte staal bouwt TATA steel (het voormalige Hoogovens) een derde continugietmachine. De grote uitdaging voor de bouw hiervan is dat deze nieuwe installatie onder de een bestaande installatie wordt gebouwd en dat die tijdens de uitvoering volledig in werking is. De volledige bouwkuip heeft een afmeting van 40 meter breedte, 195 meter lengte en een diepte van 14 meter. Om deze bouwkuip te realiseren zijn tal van specialistische funderingstechnieken ingezet, zoals CSM wanden, damwanden in beperkte ruimte, meerdere lagen groutankers en het afzinken van een caisson.

Namens de hoofdaannemer van het project, Visser & Smit Bouw, is Soil-ID lang voor de feitelijke uitvoering van dit uitdagende project benaderd voor advies inzake één van haar specialistische technieken. Het gaat om het door middel van waterglasinjectie stabiliseren van zand onder twee kraanpoeren. Deze betonnen kraanpoeren zijn gesitueerd in het midden van de bouwkuip. Ze hebben een oppervlakte van circa 12 X 6 meter en zijn 2 meter hoog. Het niveau van de bouwkuip ligt tot 3,0 meter onder de op staal gefundeerde kraanpoer, waardoor maatregelen nodig zijn.

De kraanpoeren moeten elk een belasting van 600 ton kunnen verdragen. Het eigen gewicht, vermeerderd met dat van de bovenloopkranen en de bakken met vloeibaar staal moet elk risico worden uitgesloten. Met een totale belasting van 600 ton per kraanpoer komende vanuit o.a. het eigengewicht van de poer, de bovenloopkranen en de bakken met vloeibaar staal wil je alle risico’s uitsluiten. Ook ten aanzien van de  verplaatsingen van de poer waren de eisen zeer streng.

Soil-ID heeft daarom besloten voorafgaand aan de uitvoering een praktijktest uit te voeren, waarbij het zand ter plekke werd geïnjecteerd met waterglas. Na de verharding daarvan zijn drukproeven uitgevoerd op de versterkte kernen.

Omdat de resultaten van deze drukproeven de verwachtingen overtroffen kon er vervolgens met een gerust hart gestart worden met de uitvoering.

Inmiddels is de ruwbouw  in een ver gevorderd stadium. De kraanpoeren zijn ingepakt en ondersteund door een dikke laag constructief beton.

Medio 2019 zal het megaproject worden opgeleverd.

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl