De techniek van de permeation grouting/stabiliserende grondinjecties

De permeation grouting techniek is al van oudsher bekend, maar inmiddels sterk gemoderniseerd, mede vanwege het milieueffect. Vroeger werd de grond verdicht en verhard met cement, tegenwoordig met waterglas en harder.

Met dat mengsel wordt de grond onder of naast bebouwing zodanig verhard dat er veilig een bouwput naast of onder de bouw kan worden gegraven. Een andere toepassing is de stabilisering van fundaties onder gebouwen. Door de draagkracht van de ondergrond sterk te vergroten worden verzakkingen voorkomen of tot staan gebracht.

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl