Transformatie postkantoor Utrecht

Het voormalige hoofdpostkantoor van Utrecht ondergaat een grote transformatie. Het monumentale gebouw aan het Neude, een schepping van architect Joseph Crouwel wordt verbouwd tot bibliotheek, inclusief horecagelegenheid en een auditorium (9000 m2 in totaal) en 5500 m2 winkelruimte. Ook zal het complex onderdak bieden aan een fietsenstalling waarvoor 1000 m2 is gereserveerd.

De huidige tijd en de nieuwe functies van het gebouw stellen er andere eisen aan, daarom is het een ingrijpende verbouwing die wordt uitgevoerd naar een ontwerp van architectenbureau Rijnboutt.

 

Het Soil-ID-aandeel in dit project: de realisatie van 4 bouwkuipen voor lift- en roltrapputten. Grote uitdaging hierbij is het aanwezige grondwater en de funderingen op staal. Het grondwaterpeil is ongeveer gelijk aan dat van de keldervloer. Om de bouwputten te realiseren moet het grondwater dus omlaag. Het grondpakket onder het gebouw is echter dusdanig doorlatend dat bemaling geen optie is. De hoeveelheid afgepompt water zou dan namelijk ver boven de wettelijke normen uitkomen. Ook kan bemaling leiden tot zettingen van het gebouw en uitstroming van de direct onder de fundering op staal aanwezige grond.

Bouwkundig aannemer Burgland Bouw heeft Soil-ID benaderd voor het geïntegreerd aanpakken van dit probleem. Vanwege de complexheid en verschillende disciplines bij het maken van de bouwputten heeft Soil-ID voorgesteld het werk aan de bouwkuipen volledig te realiseren en Burgland Bouw een complete bouwput op te leveren. Soil-ID heeft vervolgens de waterinjecties uitgevoerd voor het waterdicht maken van de bouwkuip, de naastgelegen funderingen op staal gestabiliseerd, de ontgraving uitgevoerd en een lekwatersysteem aangelegd. Eveneens de buitenbekisting geplaatst en het nodige sloopwerk verricht aan bestaande strokenfunderingen. Burgland Bouw heeft daarop flexibel ingespeeld door voor het betonwerk een zeer strakke planning te hanteren. Al enkele dagen nadat de bouwkuip gereedkwam, werden de betonwanden gestort. Dit om het risico op een eventuele uitstroming zo minimaal mogelijk te houden. De bouwputten zijn 1,4 tot 1,8 meter onder de grondwaterstand gesitueerd.

Een uitdagend project waarbij onze eerder opgedane ervaringen met de bouw van liftputten uitstekend van pas is gekomen!

©2019 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl