Voordelen van stabiliserende bodeminjecties/permeation grouting

Grondstabilisering wordt vooral toegepast om ontgraven naast op staal gefundeerde belendingen mogelijk te maken.

Kenmerkende voordelen t.o.v. andere methoden en technieken:

 • de techniek is praktisch helemaal trillingsvrij;
 • de bestaande bebouwing wordt niet belast door het plaatsen van damwanden;
 • de methode is prima te combineren met andere maatregelen, zoals het plaatsen van berliner wanden;
 • geen noodzaak grond af te graven, de injecties worden vanaf het maaiveld uitgevoerd;
 • grote voorspelbaarheid van de kosten, de kans op tegenvallers is minimaal;
 • korte voorbereiding- en uitvoeringstijd;
 • levert (vaak grote) tijdwinst op;
 • lage kosten t.o.v. andere methoden;
 • apparatuur (compact) en voorraden leggen weinig ruimtebeslag;
 • geen enkele overlast veroorzakend, gebouwen kunnen in gebruik blijven, huizen bewoond;
 • het tijdsbeslag is kort, de meeste projecten zijn binnen enkele dagen afgerond;
 • de optelsom van voordelen maakt deze techniek ook bijzonder geschikt voor toepassing in binnenstedelijke gebieden.

Grondstabilisatie is bij uitstek geschikt om tegen een lage kostprijs in een minimum van tijd bouwkuipen (pal) naast of onder bestaande bebouwing te realiseren. Mits op die op staal is gefundeerd.

Soilid_funderingsversterking01

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl