De voordelen

Horizontale waterglasinjecties kennen tal van voordelen in vergelijking met andere methoden en Soil-ID biedt opdrachtgevers nog een aantal extra specifieke voordelen t.o.v. andere aanbieders.

De algemene voordelen:

 • verlaging van de grondwaterstand is praktisch overbodig;
 • daarom hoeft geen vergunning worden aangevraagd voor afwatering;
 • de bouwkuip kan droog worden ontgraven, een slipdepot is niet nodig;
 • het droge zand kan rechtstreeks worden afgevoerd;
 • de bodemsluiter is al na een dag voldoende uitgehard om met de ontgraving van de kuip te kunnen beginnen;
 • de bodemafsluiter wordt afgedekt met een grondpakket dat wordt gedraineerd;
 • zodat de bouwput onder bijna alle omstandigheden droog blijft, ook bij overvloedige regenval;
 • het resterende grondpakket oefent voldoende druk op de bodem uit om het toepassen van trekankers of –palen overbodig te maken;
 • materieel en voorraden nemen vragen weinig ruimte op de bouwplaats, met name in binnenstedelijke gebieden een voordeel;
 • de combinatie waterglas-harder kent geen milieubezwaren.

De specifieke Soil-ID voordelen:

 • compacte organisatie, korte communicatielijnen;
 • specifieke kennis en ervaring;
 • innovatief vermogen, creatief in het vinden van oplossingen;
 • flexibiliteit in planning en in capaciteit;
 • verschillende injectiecontainers in bedrijf, van heel compacte tot en met containers met een zeer grote capaciteit;
 • daardoor altijd een passende installatie inzetbaar;
 • grote nauwkeurigheid in zowel plaatsbepaling als in dosering;
 • volledig geautomatiseerd proces;
 • (als dat wenselijk is) nauwkeurig geadministreerd;
 • ook ervaren in de bewerking van grondpakketten met obstakels, archeologische resten of gecompliceerde samenstelling;
 • internationaal actief;
 • aparte specialiteit: het bouwen van lift- of roltrapputten in bezwarende (grondwaterdruk) omstandigheden.
©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl