Stabiliserende grondinjecties

Een kelder graven naast of onder een bestaande constructie of een nieuw bouwwerk realiseren in de onmiddellijke nabijheid van een belending? Dan zijn voorzorgsmaatregelen nodig om schade te voorkomen. Tenminste: als het op staal gefundeerde constructies betreft. Soil-ID kan met de gespecialiseerde injectiemethoden voor relatief geringe kosten de bodem onder of naast de bestaande bebouwing met waterglasinjecties zodanig te verstevigen dat er probleemloos wordt afgegraven zonder damwanden te slaan of berliner wanden aan te brengen. Dat wordt mogelijk dankzij stabiliserende grondinjecties. Deze methode staat tevens bekend als permeation grouting.

Soil-ID injecteert de grond onder of naast belendingen met een mengsel van waterglas en harder. Het mengsel verdicht de grond, kleeft de zandkorrels duurzaam aaneen. Na uitharding heeft de grond een bijna rotsachtige structuur zodat er loodrecht kan worden afgegraven. Uitstekende gestabiliseerde gronddelen worden met de boorhamer verwijderd. De enige voorwaarde: de grond moet voor deze techniek geschikt zijn. Zie ook Grondonderzoek en/of Advies. De duurzaamheid van deze techniek is groot: minimaal 50 jaar of langer.

Deze injectietechniek kan ook worden toegepast om funderingen te verstevigen (zie de aparte website: soilidfunderingsherstel.nl), paalpunten te versterken of de bodem onder een constructie te versterken, bijvoorbeeld om een extra opbouw mogelijk te maken. Dat alles op voorwaarde dat de grond bestaat uit fijnkorrelig zand of grind. kelderbouw-onder-bestaand-woningDankzij deze techniek wordt het voordeliger en eenvoudiger om nieuwbouw onder of pal naast een bestaand gebouw te realiseren. De grond kan loodrecht worden afgegraven, damwanden of andere grondkerende maatregelen zijn overbodig. Uitsteeksels van gestabiliseerde gronddelen kunnen met de boorhamer worden verwijderd. Zie voordelen. Lees hier over de techniek van de permeation grouting of stabiliserende grondinjecties.

 

©2020 Soil-ID    -     Disclaimer    -    Internetbureau: Webton.nl